توضیحات پروژه

لبه چسبان KDT 465 AV

حداقل قطعه کار      ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر
ضخامت قطعه کار    ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر
سرعت جلوبرنده      ۱۲، ۱۶، ۲۰ متر در دقیقه
ابعاد دستگاه          ۵۲۰۶*۹۰۰*۱۵۸۰ میلیمتر